artykuł nr 1

Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

Treść uchwały w załączniku