artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe - I półrocze 2010