artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie - wg. stanu na dzień 31.12.2018r.

Załączniki:
Załącznik246 KB