artykuł nr 1

Zestawienie zmian w funduszu jednostki