artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu - Alicja Radek