artykuł nr 1

Druk oświadczenia majątkowego

Wzór w załączniku