artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Lipie za rok 2008 - Zbigniewa Bystrzykowskigo

Treść oświadczenia w załączniku 

Załączniki:
ZałącznikMB