artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 października 2020 r.

Załączniki:
Protokół kontroliMB