artykuł nr 1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie