artykuł nr 1

Wykazy nr 5 - 14 nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i użyczenia

Załączniki:
Wykazy247 KB