artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej- dz. 231/20, położonej w Lipiu ul. Parkowa 12