artykuł nr 1

Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, użyczenia i użytkowania

Załączniki:
WykazyMB