artykuł nr 1

Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i użyczenia

Załączniki:
wykazy981 KB