główna zawartość
artykuł nr 1

Renowacja alejek w Zespole Pałacowo-Parkowym w Parzymiechach

Treść ogłoszenie w załącznikach

Załączniki:
Ogłoszenie 276.026 KB
SIWZ i załączniki 836.479 KB
Mapa 299.579 KB
Przedmiar 51.368 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.924 KB
artykuł nr 2

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lipie

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 3

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Lipie i jej jednostek organizacyjnych

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 4

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z TERENU GMINY LIPIE

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 5

Przebudowa drogi gminnej ul. Lasek w miejscowości Kleśniska w km od 0+000 do 0+500

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 6

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 7

Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 8

Dostawa kostki brukowej i pozostałych wyrobów betoniarskich

Treść ogłoszenia w załącznikach