artykuł nr 1

Koordynator do spraw dostępności

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. Dz.U.2020.1062 t.j.) w Urzędzie Gminy Lipie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

3) monitorowanie działalności Urzędu Gminy Lipie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Kontakt:

Koordynator do spraw dostępności – p. Agnieszka Kotynia
Urząd Gminy Lipie
ul. Częstochowska 29, 42- 165 Lipie
pokój 17, e-mail: a.kotynia@uglipie.pl,  tel. 34/ 318 80 32-35 wew. 34 

artykuł nr 2

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI URZĘDU GMINY LIPIE NA LATA 2020-2021

Załączniki:
Załącznik167 KB
artykuł nr 3

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE GMINY LIPIE NA LATA 2022-2023

Załączniki:
Załącznik245 KB