artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXIX/183/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/183/2020 517 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Załączniki:
Treść uchwały i programu370 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XLIII/392/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Załączniki:
Tekst uchwały i programu317 KB