artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXI/197/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki na postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXI/197/2021408 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXXI/196/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipiu

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXI/196/2021295 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXXI/195/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Lipie do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXI/195/2021286 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXXI/194/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminy Lipie w Lindowie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXI/194/2021138 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXXI/193/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2022 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXI/193/2021131 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021