artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLII/280/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXI/142/2004 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2004 roku

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XLII/279/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XLII/278/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipie na lata 2021- 2027

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLII/278/2021MB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XLII/277/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLII/277/2021537 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XLII/276/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2022

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLII/276/2021663 KB