artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe - za rok 2014

Treść sprawozdania w załącznikach

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe - za rok 2014

Treść sprawozdania w zalącznikach

Załączniki:
Rb-Z84 KB
Rb-ST144 KB
Rb-PDP178 KB
Rb-NDS207 KB
Rb-N291 KB
Rb-28SMB
Rb-27S725 KB
artykuł nr 3

Sprawozdanie finansowe - II kwartał 2014

Załączniki:
Rb-Z81 KB
Rb-NDS207 KB
Rb-N293 KB
Rb - 28sMB
Rb - 27s680 KB
artykuł nr 4

Sprawozdanie finansowe - I kwartał 2014

Załączniki:
Rb-Z81 KB
Rb-NDS206 KB
Rb-N292 KB
Rb - 28s996 KB
Rb - 27s653 KB