artykuł nr 51

Wykazy Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do badania mięsa przeznaczonego na użytek własny i badania mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu kłobuckiego w 2015 roku.

artykuł nr 52

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca uboju i utylizacji zwierząt gospodarskich

Treść informacji w załącznikach

artykuł nr 53

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik391 KB
artykuł nr 54

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Lipie

Treść sprawozdania w załączniku

Załączniki:
Załącznik44 KB
artykuł nr 55

Informacja Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Częstochowie dotycząca wydłużenia kursu relacji Częstochowa - Parzymiechy

Załączniki:
Informacja92 KB