artykuł nr 16

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.53.2022 z dnia 13 lipca 2022 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lipie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 13 lipca 2022 r. do 26 lipca 2022 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w Urzędzie Gminy w Lipiu

  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl
artykuł nr 17

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.46.2022 z dnia 27 maja 2022 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 27 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu

  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: opslipie@op.pl
artykuł nr 18

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.33.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 11 kwietnia 2022 r. do 25 kwietnia 2022 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu
  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: opslipie@op.pl
Załączniki:
Zarządzenie634 KB
Formularz do konsultacji14 KB
artykuł nr 19

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.10.2022 z dnia 10 lutego 2022 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 10 lutego 2022 r. do 23 lutego 2022 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu

  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: k.kapral@uglipie.pl
artykuł nr 20

Konsultacje z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2022 rok