artykuł nr 16

WNIOSEK O OSZACOWANIE ZAKRESU I WYSOKOŚCI SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH NIEKORZYSTNYMI ZJAWISKAMI ATMOSFERYCZNYMI

artykuł nr 17

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.16.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Lipie.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 11 kwietnia 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r.  

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
    42-165 Lipie lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lipie w pok. nr 1.
  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: k.kapral@uglipie.pl
artykuł nr 18

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią. Procedura - ubój na użytek własny.

Załączniki:
wytyczne301 KB
artykuł nr 19

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie na 2019 rok

artykuł nr 20

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.70.2018 z dnia 26 września 2018 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipie.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 26 września 2018 r. do 10 października 2018 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
    42-165 Lipie lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lipie w pok. nr 1.
  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl
Załączniki:
formularz konsultacji70 KB
uchwała207 KB
zarządzenie353 KB