artykuł nr 1

Zaproszenie do składania

artykuł nr 2

Pakiet Informacyjny

Załączniki:
Pakiet Informacyjny572 KB
artykuł nr 3

Aktualna uchwała budżetowa, dot. WPF i emisji obligacji, oraz uchwały pierwotne na ten rok budżetową i dot. WPF

artykuł nr 4

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki - za przedostatni i ostatni rok budżetowy

artykuł nr 5

Sprawozdania (na koniec 2012 roku, 2013 roku i I kw. 2014 roku)