artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert na "Wykonywanie usług polegających na interwencyjnym odbiorze, transporcie i utylizacji zwłok padłych zwierząt lub ich części z terenu gminy Lipie w 2019 r."

Załączniki:
Oświadczenie178 KB
Zaproszenie583 KB
artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert na "Wykonywanie usług związanych z interwencyjnym wyłapywaniem, transportem do schroniska oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Lipie w 2019 r."

Załączniki:
Zaproszenie103 KB
Wzór oferty173 KB
artykuł nr 3

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019

artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019

artykuł nr 5

Organizacja szkoleń dla 42 nauczycieli szkół gminy Lipie