artykuł nr 1

Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy

Załączniki:
Wykazy161 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabudowę nr 333/52 w Parzymiechach

artykuł nr 3

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabudowę nr 333/50 w Parzymiechach

artykuł nr 4

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabudowę nr 333/49 w Parzymiechach

artykuł nr 5

Ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową w Parzymiechach