artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż stacji odwadniania osadu 6 WORKOWEJ DRAIMAD

Załączniki:
Unieważnienie154 KB
Ogłoszenie952 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż wiaty w Parzymiechach

artykuł nr 3

Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, najmu i użyczenia

Załączniki:
Wykazy675 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż wiaty w Parzymiechach

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż wiaty w Parzymiechach