artykuł nr 1

Ruszył nabór wniosków na zakup preferencyjny węgla w drugim okresie zakupowym

 

Informujemy, że 2 stycznia 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w drugim okresie zakupowym, tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. Wnioski przyjmowane będą do 15 kwietnia 2023 roku.

Przypominamy, że w ramach zakupu preferencyjnego uprawnione gospodarstwo domowe może nabyć łącznie 3 tony węgla – po 1,5 tony w pierwszym i drugim okresie zakupowym (odpowiednio do 31 grudnia 2022r. i do 30 kwietnia 2023r.). Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie wykorzystały przysługującego im limitu w pierwszym okresie zakupowym – nie dokonały zakupu lub nabyły mniej niż 1,5 tony węgla - mogą wnioskować o łączną ilość paliwa stałego w okresie bieżącym.  

Cena sprzedaży węgla mieszkańcom w drugim okresie zakupowym, po uwzględnieniu kosztów związanych z przywozem węgla do gminy, jego składowaniem, ważeniem i załadunkiem, wynosi 1.900,00 zł brutto za tonę. Cena ta nie obejmuje kosztów transportu węgla z miejsca jego składowania na terenie gminy do danego gospodarstwa domowego oraz kruszenia i workowania węgla (są to usługi dodatkowo płatne). Dystrybucją węgla na terenie gminy zajmują się dwie firmy: PHU "Rolskład-Bis" Dariusz Chudaszek z Lindowa oraz PHU Rolmex Andrzej Tołpa z Parzymiech. Zgodnie z umową zawartą 2 stycznia br. przez gminę Lipie ze spółką Węglokoks Kraj S.A. węgiel sprzedawany jest gminie luzem i pochodzi z kopalni KWK Bobrek-Piekary.

Formularz wniosku o zakup preferencyjny węgla na drugi okres zakupowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Lipie (pokój nr 21) oraz na stronach internetowych gminy www.lipie.pl i www.bip.lipie.akcessnet.net (zakładka: ogłoszenia/zakup węgla).

Wnioski można składać:

- w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Lipie lub pokoju nr 21;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres ePUAP: /UGLIPIE/SkrytkaESP - w tej sytuacji wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Składane przez mieszkańców wnioski będą weryfikowane, w szczególności w zakresie przyznania gospodarstwu domowemu dodatku węglowego. Z osobami, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, podobnie jak dotychczas kontaktował się będzie pracownik Urzędu Gminy Lipie w celu przekazania dokumentu zakupu (WZ). Węgiel będzie wydawany przez skład węgla na podstawie wystawionej przez Gminę faktury, po wcześniejszym opłaceniu przez wnioskodawcę kwoty wskazanej w dokumencie zakupu (WZ).

Szczegółowe informacje dotyczące zakupu preferencyjnego węgla można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipie (pok. nr 21, tel: 34/318 80 32-35 wew. 48).

Załączniki:
Wniosek18 KB
artykuł nr 2

OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

MOS.3228.1.2023   Lipie, 3.01.2023 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informuję, że Gmina Lipie ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie zawarła w dniu 2 stycznia 2023r. w Lipiu umowy dotyczące dystrybucji paliwa stałego nr:

ZP.272.1.2023 z PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWYM "ROLSKŁAD-BIS" DARIUSZ CHUDASZEK, UL. LINDÓW 23A, 42-165 LIPIE;

ZP.272.2.2023  z ZAKŁADEM PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWYM ROLMEX ANDRZEJ TOŁPA, UL. CZĘSTOCHOWSKA  5, 42-164 PARZYMIECHY.

Przedmiotem umów jest odbiór przez Przedsiębiorców węgla zakupionego przez Gminę Lipie, jego transport i dystrybucja. W ramach umowy ustalono wynagrodzenie Przedsiębiorców w wysokości 400,00 zł brutto za każdą prawidłowo wydaną nabywcy tonę paliwa stałego, i wykonanie wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 5 pkt 4 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do niniejszych zamówień nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, ponieważ Gmina Lipie nie posiada własnej infrastruktury do realizacji zadania, a w celu jego wykonania może zawierać umowy w tym zakresie z innymi podmiotami.

 

MOS.3228.1.2023     Lipie, 3.01.2023r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  

Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informuję, że Gmina Lipie  z siedzibą 42-165 Lipie ul. Częstochowska 29, zawarła w dniu 2 stycznia 2023r. w Lipiu umowę  nr 20/WK/2023 z Węglokoks Kraj S.A. z siedzibą przy 41-940 Piekary Śląskie ul.Generała Jerzego Ziętka, w zakresie sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż węgla kamiennego Gminie Lipie przez Węglokoks Kraj S.A., w ilości 700 ton z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

W ramach umowy ustalono cenę sprzedaży węgla kamiennego (na bazie FCA kopalnia) Gminie Lipie przez Węglokoks Kraj S.A.  w wysokości 1.219,51 zł za tonę netto (bez akcyzy) czyli 1.500,00 zł za tonę brutto.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 3 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych Gmina Lipie zawarła bowiem umowę z podmiotem wprowadzającym do obrotu paliwo stałe, po dokonaniu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie tej gminy zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

 

MOS.3228.01.2022 Lipie, 23.11.2022 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA    

Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) informuję, że Gmina Lipie  z siedzibą 42-165 Lipie ul. Częstochowska 29, zawarła w dniu 17 listopada 2022r. w Lipiu umowę  nr 82/WK/2022 z Węglokoks Kraj S.A. z  siedzibą przy 41-940 Piekary Śląskie ul. Generała Jerzego Ziętka, w zakresie sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż węgla kamiennego Gminie Lipie przez Węglokoks Kraj S.A., w ilości 575 ton w następujących sortymentach: groszek-300 ton, gruby-250 ton, miał-25 ton, w terminie do 31.12.2022r., z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

W ramach umowy ustalono cenę sprzedaży węgla kamiennego (na bazie FCA kopalnia) Gminie Lipie przez Węglokoks Kraj S.A.  w wysokości 1.219,51 zł za tonę netto (bez akcyzy) czyli 1.500,00 zł za tonę brutto.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 3 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm). Gmina Lipie zawarła bowiem umowę z podmiotem wprowadzającym do obrotu paliwo stałe, po dokonaniu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie tej gminy zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

Wójt Gminy Lipie

mgr Bożena Wieloch

 

Lipie, 28.11.2022 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) informuję, że Gmina Lipie ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie zawarła w dniu 22 listopada 2022r. w Lipiu umowy dotyczące dystrybucji paliwa stałego nr:

  • ZP.272.68.2022 z PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWYM "ROLSKŁAD-BIS" DARIUSZ CHUDASZEK, UL. LINDÓW 23A, 42-165 LIPIE;
  • ZP.272.69.2022 z ZAKŁADEM PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWYM ROLMEX ANDRZEJ TOŁPA, UL. CZĘSTOCHOWSKA  5, 42-164 PARZYMIECHY.

Przedmiotem umów jest odbiór przez Przedsiębiorców węgla zakupionego przez Gminę Lipie, jego transport i dystrybucja. W ramach umowy ustalono wynagrodzenie Przedsiębiorców w wysokości 400,00 zł brutto za każdą prawidłowo wydaną nabywcy tonę paliwa stałego, i wykonanie wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 5 pkt 4 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do niniejszych zamówień nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm), ponieważ Gmina Lipie nie posiada własnej infrastruktury do realizacji zadania, a w celu jego wykonania może zawierać umowy w tym zakresie z innymi podmiotami.

Wójt Gminy Lipie

mgr Bożena Wieloch

artykuł nr 3

Informacja Wójta Gminy Lipie o zakupie preferencyjnym węgla dla gospodarstw domowych

artykuł nr 4

Informacja o przystąpieniu do zakupu węgla

Lipie, 3 listopada 2022r.

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r.o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) informuję o przystąpieniu GMINY LIPIE do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

mgr Bożena Wieloch

Wójt Gminy Lipie

 

Lipie, 2 stycznia 2023r.

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informuję o przystąpieniu GMINY LIPIE do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023 r.

mgr Bożena Wieloch

Wójt Gminy Lipie

Załączniki:
Informacja232 KB