artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek nr 333/56 i 333/58 pod zabudowę usługową i produkcyjną, położonych w Parzymiechach ul. Częstochowska 9