artykuł nr 1

Zbycie nieruchomości położonej w Albertowie w formie darowizny

artykuł nr 2

Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Czereśniowej w Lipiu

artykuł nr 3

Dzierżawa nieruchomości zabudowanej w Albertowie na okres do 3 lat.

artykuł nr 4

Sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Zbrojewsko

artykuł nr 5

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Albertów.

Treść ogłoszenia w załączniku