artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLII/280/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXI/142/2004 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2004 roku