artykuł nr 1

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabudowę nr 333/50 w Parzymiechach