artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż trzech nieruchomości położonych w Lindowie, stanowiących własność Gminy Lipie