artykuł nr 1

UCHWAŁA NR LIX/394/2022 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Albertowie

Załączniki:
UCHWAŁA NR LIX/394/2022MB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR LIX/393/2022 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór sołtysa sołectwa Brzózki

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR LIX/392/2022 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy-Prawo oświatowe

Załączniki:
UCHWAŁA NR LIX/392/2022162 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR LIX/391/2022 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR LIX/390/2022 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2023

Załączniki:
UCHWAŁA NR LIX/390/2022686 KB