artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY z dnia 20.06.2022r. w ramach projektu pn.: Rozwój usług społecznych w Gminie Lipie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.09.02.05-24-013F/20)

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY z dnia 10.05.2022r. w ramach projektu pn.: Rozwój usług społecznych w Gminie Lipie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.09.02.05-24-013F/20)

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze psychologa do prowadzenia doradztwa w ramach projektu - Stawiamy na edukację.

 Treśc ogłoszenia w załączniku  

Załączniki:
Kwestionariusz osobowy93 KB
Ogłoszenie92 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze psychologa do prowadzenia doradztwa w ramach projektu - Stawiamy na edukację

Treśc ogłoszenia w załączniku  

Załączniki:
Kwestionariusz osobowy93 KB
Ogłoszenie92 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze psychologa do prowadzenia doradztwa w ramach projektu - Stawiamy na edukację

Treśc ogłoszenia w załączniku 

Załączniki:
Kwestionariusz osobowy93 KB
Ogłoszenie91 KB