artykuł nr 1

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2021 rok

artykuł nr 2

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2018 rok

artykuł nr 3

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2017 rok

artykuł nr 4

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2016 rok

artykuł nr 5

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2015 rok