artykuł nr 26

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie na 2018 rok

Załączniki:
Wyniki konsultacji108 KB
artykuł nr 27

Ogłoszenie o konsultacjach w w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.19.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Lipie.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 28 lutego 2018 r. do 14 marca 2018 r.

  1. w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lipie w pok. nr 11.
  2. w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl
Załączniki:
Zarządzenie297 KB
artykuł nr 28

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.8.2018 z dnia 7 lutego 2018 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipie.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 7 lutego 2018 r. do 21 lutego 2018 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lipie w pok. nr 2.
  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl

 

artykuł nr 29

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie na 2018 rok

artykuł nr 30

Zaproszenie do udziału w konsultacjach w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.