artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert na "Wykonywanie usług związanych z interwencyjnym wyłapywaniem, transportem do schroniska oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Lipie w 2018 r."

Załączniki:
wzór oświadczenia i oferty175 KB
Zaproszenie134 KB
artykuł nr 2

Zakup zespołu prądotwórczego o mocy znamionowej 60 kVA/48 kW stacjonarnego bez obudowy wyciszonej do pracy indywidualnej - rozruch elektryczny

artykuł nr 3

Przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w części miejscowości Zimnowoda - etap II

artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018

artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018