artykuł nr 1

Gmina Lipie zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej zimowego utrzymania dróg i ulic gminnych w ramach "Akcja zima 2010-2011"

Treść zaproszenia w załączniku 

artykuł nr 2

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ WRAZ Z WYMIANĄ WODOCIĄGU Z RUR AZBESTOCEMENTOWYCH W PARZYMIECHACH Z POŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W LIPIU

artykuł nr 3

Udzielenie kredytu w kwocie 643.289,71 zł. z przeznaczeniem na następujące zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 667021S w m. Lipie ul. Kasztanowa, gmina Lipie.


 

artykuł nr 4

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości DANKÓW

Treść dokumentów w załączniku 

Załączniki:
Ogłoszenie36 KB
artykuł nr 5

Udzielenie kredytu w kwocie 643.289,71 zł. z przeznaczeniem na następujące zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 667021S w m. Lipie ul. Kasztanowa, gmina Lipie.