artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert cenowych dotyczących świadczenia usług edukacyjnych dla dzieci z przedziału wiekowego 3-5 lat w placówkach przedszkolnych w Lipiu z oddziałem w Natolinie, Lindowie i Parzymiechach z od-działem w Zimnowodzie.

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę soli do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015

Treść zaproszenia w załącznikach.

artykuł nr 3

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Lipie w sezonie zimowym 2014/2015

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Lipie w sezonie zimowym 2014/2015

Treśc zaproszenia w załączeniu

artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert cenowych dotyczących naboru uzupełniającego nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach projektu "Czas na rozwój"

Treść ogłoszenia w załącznikach