artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.85.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2014 r.w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Lipie przeznaczonych do dzierżawy, najmu i sprzedaży

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.85.2014424 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipie dotyczące II (drugich) ustnych przetargówna sprzedaż trzech nieruchomości położonych w Lindowie i stanowiących własność Gminy Lipie

artykuł nr 3

Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulamin przetargu ustnego nieograniczonegona sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lipie i wzoru Zgłoszenia udziałuw przetargu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2014319 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż trzech nieruchomości położonych w Lindowie, stanowiących własność Gminy Lipie

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipie przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat