artykuł nr 1

Dostawa paliwa do urządzeń i środków transportowych Urzędu Gminy Lipie.

Treść ogłoszenia w załącznikach