artykuł nr 16

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zagórze w miejscowości Parzymiechy

artykuł nr 17

Zakup i dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby projektu pn."Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu - działania Gminy Lipie na rzecz wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów"

artykuł nr 18

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LIPIU NA FUNKCJĘ ŻŁOBKA

artykuł nr 19

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WAPIENNIK

artykuł nr 20

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LIPIU NA FUNKCJĘ ŻŁOBKA