artykuł nr 1

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO EKOTERM PLUS W SEZONIE GRZEWCZYM 2011/2012DLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LIPIU

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 2

Udzielenie kredytu w kwocie 1 502 284,90 zł. z przeznaczeniem nasfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.:Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowie i wodociągu Albertów-Chałków.

Treść ogłoszenia w załącznikach

obrazek
artykuł nr 3

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 667006 S W M.NAPOLEON W KM 0+000-1+200.

Tresć ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 4

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Lipie

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 5

Dostawa paliwa do urządzeń i środków transportowych Urzędu Gminy Lipie.

Treść ogłoszenia w załącznikach