artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert cenowych na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku dla Gminy Lipie

Treść zapytania w załączniku

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonywanie usług związanych z interwencyjnym wyłapywaniem, transportem do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lipie w 2013 r.

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 3

Zaproszenie do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę soli do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013

Treść zaproszenia w załączniku

artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Lipie w roku szkolnym 2012/2013

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu mostu w Rębielicach Szlacheckich.

Treść zaproszenia w załącznikach.