artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Lipiu ul. Parkowa 12

artykuł nr 2

Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i użyczenia

Załączniki:
WykazMB
artykuł nr 3

Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Załączniki:
WykazyMB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej- działki nr 103, położonej w Lindowie

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 183/1, położonej w Lipiu ul. Częstochowska 129 pod zabudowę mieszkaniową