artykuł nr 1

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków - etap II i III oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE na terenie miejscowości Zimnowoda gmina Lipie

artykuł nr 2

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Rębielice Szlacheckie, Szyszków- etap II (drugie postępowanie)

artykuł nr 3

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Gminy Lipie w ramach projektu Cyfrowa Gmina

artykuł nr 4

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Rębielice Szlacheckie, Szyszków- etap II

artykuł nr 5

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lipie

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
Rok 2024