artykuł nr 21

Gmina Lipie zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy samochodu pożarniczego przeznaczonego do wyjazdów do pożarów oraz innych zdarzeń losowych

Treść zaproszenia w załączniku  

artykuł nr 22

Gmina Lipie zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej

 Treść zaproszenia w załączniku 

artykuł nr 23

PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - STAWIAMY NA EDUKACJĘ

Treśc dokumentów w załączniku  

artykuł nr 24

PROWADZENIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ-

 Treśc dokumentów w załączniku 

artykuł nr 25

PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ Z MATEMATYKI W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ-

Treśc dokumentów w załączniku