główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Lipie w postępowaniu w trybie zapytania o cenę dla zamówienia do 14000 EURO

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert cenowych na adaptacje typowego projektu budowlanego zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 w postępowaniu w trybie zapytania o cenę dla zamówienia do 14000 EURO

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 3

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup pomocy dydaktycznych w postępowaniu w trybie zapytania o cenę dla zamówienia do 14000 EURO, w ramach projektu Potrafię lepiej

Treść zaproszenia w załączniku

Załączniki:
Zaproszenie 168.000 KB
artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert cenowych na prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Potrafię lepiej w Szkole Podstawowej w Lipiu- zajęcia logopedyczne.

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert cenowych na prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Potrafię lepiej w Szkole Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 6

Zaproszenie do składania ofert cenowych na prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Potrafię lepiej w Szkole Podstawowej w Parzymiechach

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 7

Zaproszenie do składania ofert cenowych na prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Potrafię lepiej w Szkole Podstawowej w Lindowie

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 8

Zaproszenie do składania ofert cenowych na prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Potrafię lepiej w Szkole Podstawowej w Lipiu

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 9

Zaproszenie do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę piasku i soli do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012

Treść zaproszenia w załączniku.

artykuł nr 10

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie przebudowy linii napowietrznej nn (dobudowa oświetlenia ulicznego) w m. Parzymiechy przy ul. Chmielnej, gm. Lipie.

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 11

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

Treść zaproszenia w załączniku

artykuł nr 12

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

Treść zaproszenia w załącznikach 

artykuł nr 13

Zaproszenie do składania ofert cenowych na obsługę kredytu na zadanie "Budowa wodociągu z przyłączami poprzez przełożenie sieci wodociągowej z rur AC na rury PCV lub PE w m. Lipie" w trybie zapytania o cenę dla zamówienia do 14 000 EURO.

Treść zaproszenia w załączniku 

artykuł nr 14

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych kamiennych w ilości około 50 ton w postępowaniu w trybie zapytania o cenę dla zamówienia do 14000 EURO

Treśc zaproszenia w załącznikach 

artykuł nr 15

Zaproszenie do składania ofert cenowych na profilowanie dróg gruntowych wzmocnionych równiarką drogową samojezdną ok 10500 m2 oraz profilowania równiarka z wałowaniem ok 3150m2 w postępowaniu w trybie zapytania o cenę dla zamówienia do 14000 EURO

Treść zaproszenia w załączniku 

artykuł nr 16

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup mikroskopów w postępowaniu w trybie zapytania o cenę dla zamówienia do 14000 EURO

Treść zaproszenia w załączniku 

artykuł nr 17

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup tablic interaktywnych w postępowaniu w trybie zapytania o cenę dla zamówienia do 14000 EURO

Treść zaproszenia w załączniku 

artykuł nr 18

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup pomocy dydaktycznych w postępowaniu w trybie zapytania o cenę dla zamówienia do 14000 EURO

Treśc zaproszenia w załączniku 

artykuł nr 19

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup mikroskopów w postępowaniu w trybie zapytania o cenę dla zamówienia do 14000 EURO

Treść zaproszenia w załączniku 

Załączniki:
Załącznik 92.000 KB