artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Lipie w postępowaniu w trybie zapytania o cenę dla zamówienia do 14000 EURO

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert cenowych na adaptacje typowego projektu budowlanego zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 w postępowaniu w trybie zapytania o cenę dla zamówienia do 14000 EURO

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 3

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup pomocy dydaktycznych w postępowaniu w trybie zapytania o cenę dla zamówienia do 14000 EURO, w ramach projektu Potrafię lepiej

Treść zaproszenia w załączniku

Załączniki:
Zaproszenie168 KB
artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert cenowych na prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Potrafię lepiej w Szkole Podstawowej w Lipiu- zajęcia logopedyczne.

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert cenowych na prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Potrafię lepiej w Szkole Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich

Treść zaproszenia w załącznikach