artykuł nr 1

Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wapiennik

artykuł nr 2

TERMOMODERNIZACJA Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY LIPIE

Treść ogłoszenia w załącznikach

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej opferty776 KB
Odpowiedz na zapytanie do SIWZMB
Odpowiedz na zapytanie do SIWZMB
dane katalogowe zał nr 3456 KB
dane katalogowe zał nr 2236 KB
dane katalogowe zał nr 1MB
zestawienie materiałów ZS Lipie oświetlenie61 KB
zestawienie materiałów ZS Lipie oświetlenie107 KB
zestawienie materiałów UG Lipie oświetlenie59 KB
Wanna zasypowa87 KB
opis ZS Parzymiechy240 KB
opis ZS Lipie239 KB
opis UG Lipie235 KB
Odpowiedz na zapytanie do SIWZ733 KB
Zmiana SIWZ444 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie481 KB
OgłoszenieMB
Siwz i załącznikiMB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 1MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 2MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 3MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 4MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 5MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 6MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 7MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 8MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 9MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 10MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 11MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 12MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 13MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 14MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 15MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 16MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 17MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - cz. 18MB
Załącznik nr 9 do SIWZMB
Zał nr 11 Eksperyza Gimnazium ParzymiechyMB
Zał nr 11 Eksperyza SP ParzymiechyMB
Zał nr 11 Eksperyza UG LipieMB
Zał nr 11 Eksperyza ZS LipieMB
Zmiana postanowień SIWZ250 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie850 KB
artykuł nr 3

Przebudowa drogi gminnej ul. Stawki w miejscowości Kleśniska w km od 0+000 do 1+231,50

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 4

DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ I POZOSTAŁYCH WYROBÓW BETONIARSKICH

Treść ogłoszenia w załącznikach