artykuł nr 16

PROWADZENIE ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ

Treść ogłoszenia w załącznikach 

artykuł nr 17

PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĘBIELICACH SZLACHECKICH W RAMACH PROJEKTU STAWIAMY NA EDUKACJĘ

Treśc ogłoszenia w załącznikach 

artykuł nr 18

Gmina Lipie zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy samochodu pożarniczego przeznaczonego do wyjazdów do pożarów oraz innych zdarzeń losowych

Treść zaproszenia w załączniku

artykuł nr 19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Lipie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej.

Treść konkursu w załączniku

artykuł nr 20

REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ GIĘTKOWIZNA - GRABARZE