artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej ul. Marianka w Kleśniskach"

Treść dokumentów w załącznikach
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Parzymiechach"

Treść dokumentów w załącznikach
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony "Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Parzymiechy - gmina Lipie"

Dokumenty w załącznikach
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony - "Budowa wodociągu w miejscowości Napoleon"

Dokumenty w załączeniu
artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony "Remont chodnika w miejscowości Lipie"

Treśc ogłoszenia w załączniku